Het nut van ziek zijn

Toen ik nog op school zat werd ik geïnspireerd tijdens de psychologie lessen van Peter Paulissen over een neutraal leven en de mogelijke oorzaken van ziekten. In het boek “De zielsoorzaken van ziekten” heeft Dr. Hamer aangetoond hoe een trauma of een emotionele conflictshock een zinvol biologisch speciaal programma (ZBS) in de hersenen activeert. Hij noemt het Zinvolle biologische programma’s omdat het woord ziekte impliceert dat er iets “niet klopt”, “versleten is” of “niet werkt.” Dit is de gedachte van de oude westerse geneeskunde.
Wat in de psyché gebeurd wordt zichtbaar in het lichaam en deze processen volgen welbepaalde biologische wetmatigheden. Elke “ziekte” (ZBS) ontstaat door een schok die als conflict , ervaren wordt manifesteert zich gelijktijdig op 3 niveaus: psyché, hersenen, orgaan.

“Angst ligt altijd aan de basis van emotionele conflict shocken en kan ons in een neerwaartse spiraal van gevoel conflicten brengen. Als er is al sprake van kwaadaardigheid zou zijn is het onze angst die kwaadaardig is.”
In het boek worden de biologische natuurwetten uitgelegd. Hoe je het conflict vind (bij de overtuiging) en welke behandeling of therapie daarvoor nodig is je kan hiervoor ook terecht bij een energetische therapeut.

Als die trauma’s en negatieve emoties (conflicten) niet verwerkt worden, worden ze fysiek opgeslagen als cel geheugen (een biochemische stof die de cel blokkeert), en voorkomen hierdoor dat deze cellen deel uitmaken van de constante (chemische) communicatie die plaatsvindt in het lichaam. De ‘herinneringen’ sluiten deze cellen niet alleen af, maar kunnen leiden tot emotionele en fysieke aandoeningen jaren nadat de gebeurtenis origineel plaats vond.

Ziekte faciliteert de onderdrukking van de traumagevoelens en ervaringen. Hierdoor verzwakt je afweer. Het lichaam bewaart de herinnering aan het trauma en dat zorgt voor verhoogde spierspanningen en een permanente staat van verhoogde waakzaamheid. In het lichaam wordt het trauma als het ware zichtbaar en voelbaar. Het onderdrukken van het traumadeel door de overlevingsdelen zorgt voor chronische stress.
Als gevolg van traumatische gebeurtenissen zijn onze normale vecht- of vluchtresponsen niet meer effectief. We schakelen over op bevriezen, afgeslotenheid en dissociatie. Dit vindt plaats in een primitiever deel van de hersenen dat in een overlevingsmodus staat. Het evolutionair gezien, primitiever deel van de hersenen bestaat uit het reptielenbrein en etherische zenuwstelsel. Hierin speelt de amydala een grote rol.

Emoties uit de vroege jeugd worden opgeslagen in de amygdala. Niet in taal, maar iets wat beter te omschrijven is als primitieve gevoelens.
Dit is evolutionair: ouder dan de mensheid, een systeem dat de dieren ook hebben. Het heeft niets te maken met taal maar met emoties. Deze emoties en met name angst, zou je kunnen vergelijken met geprogrammeerde bestanden op een harde schijf.
Vaak komt de aansturing vanuit een heftige gebeurtenis. Eenmaal geprogrammeerd blijft dezelfde keuze voor gedrag vanuit het oude hersensysteem de oplossing: Wat kan ik het beste doen om nu te overleven en dit heeft, met name vroeger, te maken gehad met levens bedreigende situaties. Dat zijn ze nu niet meer .. maar de reactierespons blijft hetzelfde principe. De emotie van angst die het op roept.

In latere situaties na de ervaring geven we er een betekenis aan met woorden.
 Een kind gebruikt magisch denken: alles draait om mij “de zon gaat onder omdat ik ga slapen.” Betekenissen zitten allemaal in de IK-vorm : er zijn conclusies getrokken die in stress reacties niet zijn opgelost.
“Zie je wel ik doe alles fout…altijd.” Dit heeft een bevestigende werking op de programmering van de amygdala. Dit is wat de mens kent en leeft daarmee voort. Dit is de comfortzone.
Het nieuwe, buiten de comfortzone is enger dan een nieuwe andere keuze te maken. Hierdoor komt het steeds verder vast te zitten en zijn het innerlijke overtuigingen en krijg je de selffullfilling prophecy: zie je wel ik bak er nooit iets van.

Met EMDR, regressie of hypnose is het mogelijk om de lading van ervaringen (energetisch) te resetten.
Je moet niet alleen iets weg halen maar ook er in terug zetten is de ervaring. De neuronen moeten weer nieuwe snelwegen maken en dit kan 5 weken duren.
Vergeven is een belangrijke stap bij het doorbreken van en loslaten van oude emoties en angsten. Veel conflicten worden nog in stand gehouden omdat we iemand nog iets verwijten en boosheid voelen. Dit is niet altijd even makkelijk, soms kunnen we blijven hangen bij een bepaalde gedachten, dat iemand kwaadwillig is bijvoorbeeld. Er speelt echter nog een dieper aspect mee bij vergeving: alles wat we in ons leven ervaren hebben we op de een of andere manier zelf aangetrokken (in dit of uit vorige levens). Onze omgeving houd ons slechts een spiegel voor van onze meestal onbewuste overtuigingen. Wat we uitzenden aan gedachten, gevoelens, worden en daden keert altijd weer naar ons terug. Dit is de wet van aantrekking.

Wanneer je vergeeft, vergeef dan de ander, de situatie maar ook jezelf. we ons zelf van alles kwalijk nemen. Het is belangrijk om dan ook het proces te starten om ons zelf te vergeven. Je hebt gedaan wat je kon, met de informatie en kennis die je op dat moment had. Beschuldig jezelf niet meer. Haal het oordelen naar jezelf weg en begin met compassie. Geef jezelf toestemming om verder te mogen leven. Een leven waarin je mag leren, mag vallen en opstaan.

Als we onze innerlijke conflicten opsporen en genezen kunnen we helen op alle niveaus. Ons lichaam werkt het beste door de afwisseling tussen activiteit en rust. Actie, rust en herstel : een natuurlijke ritme.
Werkelijk weer terug komen bij je natuurlijke diepe staat van onspanning valt voor de meeste mensen in deze hectische maatschappij niet mee. De meeste mensen nemen niet voldoende tijd en ruimte om werkelijk ‘diep te zakken’ in zichzelf. Daarnaast is de tijd van herstel die mensen nemen vaak te kort. Je krijgt ongezonde stress en vind het omschakelpunt niet meer, de parasympaticus komt niet meer aan bod. De spanning loopt steeds verder op: hier zit veel gewenning in en het lichaam went dus heel makkelijk aan situaties. Het gaat om overleven dus blijft het zich aanpassen. Fysieke klachten ontstaan en kunnen ook verdwijnen en verspringen.

Credits: Peter Paulissen

Bron: Hamer, Karin van Baelen , Zielsoorzaken van ziekte