Tarieven

Consult van 90 minuten – €95,00
Consult van 60 minuten – €65,00
Consult van 45 minuten – €48,75
Consult van 60 minuten op locatie – €79,00

Telefonisch consult – eerste 10 minuten gratis daarna gelden de tarieven hierboven.

De hoeveelheid consulten die je nodig zult hebben zullen per persoon en per klacht verschillen.

Consult

Na het maken van een afspraak ontvang je via de mail een anamneseformulier. Het ingevulde formulier kun je via de mail aan mij retourneren zodat ik het voor je komst kan bekijken.

Eerste consult
We bespreken samen het anamneseformulier waarbij we een
doel stellen en behandelplan/overeenkomst op maken.

Een vervolgconsult:
1. We bespreken ervaringen en reacties naar aanleiding van de vorige afspraak.
Het is daarbij handig als u aantekeningen maakt van wat u tegen kwam aan ervaringen en fysieke reacties na de behandeling.
De uitwerking van een behandeling kan dagen later nog merkbaar zijn.
2. De behandeling zoals besproken
3. Korte nabespreking en het plannen van een vervolgafspraak.

Als je vragen, reacties of ervaringen hebt die niet tot een volgende afspraak kunnen wachten bel of app me dan. Als ik niet bereikbaar ben op dat moment, spreek dan mijn voicemail in met duidelijk je naam en nummer. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk terug.

Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

Consument klachten en geschillen VBAG
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Vergoeding door zorgverzekeraar

Aangesloten bij de VBAG
Bekijk je polisvoorwaarden om te zien wat er vergoed wordt.
https://mijn.vbag.nl/voor-consument/vergoedingen.html

 

• Natuurgeneeskunde (24005)
• Energetische (eclectische) therapie (24012)
• Lichaamsgerichte psychotherapie (24513)

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat gegevens zoals: uw geboortedatum, adres en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jou behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jou privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met jou persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jou eigen expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

Deze website maakt geen gebruik van cookies. 

 

Maak een afspraak of neem vrijblijvend contact op.

Locatie

Oosterbeekstraat 22,
5045TK Tilburg