Celzouten

De celzouten zijn lichaamseigen enkelvoudige mineralen, die bij iedereen aanwezig zijn. Deze celzouten zijn essentieel voor de werking van onder andere de stofwisseling. Er kunnen gezondheidsklachten ontstaan wanneer er een te kort ontstaat aan een bepaald celzout, deze kunnen zowel geestelijk als lichamelijk zijn. De gezondheidsklachten kunnen ontstaan doordat de biochemie zelf niet in staat is dit tekort aan te vullen.

Je kunt Schüssler celzouten inzetten om je gezondheid te bevorderen maar ook om je gezondheid te ondersteunen. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water waarin deze mineralen in een bepaalde verhouding aanwezig zijn. De juiste verhouding is heel belangrijk voor vele processen in het lichaam. Bij een tekort aan deze mineralen is men vatbaarder voor aandoeningen en ziekten.
Als je lichaam zelf niet voldoende celzouten aanmaakt kan dit bijvoorbeeld komen door stress, ziekte, vervuiling enzovoort. Celzouten vallen niet onder de categorie medicijnen, je kan ze zonder problemen wel met supplementen of medicijnen combineren. Het kan wel zo zijn dat je medicijnen sterker kunnen gaan werken omdat je lichaam ze ook beter zal opnemen. Celzouten hebben geen bijwerkingen volgens Schüssler.
De eerste 12 celzouten behoren in iedere lichaamscel aanwezig te zijn. De ‘ toegevoegde’ celzouten zijn orgaan gebonden middelen. (Müller-Frahling, 2012, in balans met Schussler celzouten)

Begin met een klein stukje belangrijke geschiedenis:
Jacob Moolenschot 1822-1893 ontdekten dat fosfor belangrijk is voor de zenuwcel. ‘Zonder fosfor, geen gedachten’ . Zo kwam Schüssler tot de overtuiging dat ontbrekende anorganische minerale zouten gestoorde levensprocessen en daarmee ziekten en gezondheidsklachten veroorzaken. Deze fosfaat verbinding is bekend onder de naam kalium phosphoricum, dit is essentieel voor de vorming van een lecithine. Lecithine is goed werkzaam bij storingen van het geheugen en ook ter bestrijding van verhoogd cholesterol. Meneer Schüssler stelde vast dat door een gebrek aan mineralen zouten een remming van de celstofwisseling plaats vond.
Kalk, kalium, natrium, magnesium en ijzer hebben verbindingen met fosforzuren, zwavelzuren en chloor. 

Wilhelm Schüssler kwam tot inzicht dat de gezondheid van de cellen in het lichaam wordt bevorderd door het aanvullen van te korten. Om de celzouten direct opneembaar te maken en om schade te voorkomen, moesten de celzouten gepotentieerd worden.

Homeopatisch verdunde celzouten
De homeopatische manier is het betreffende mineraal verdunnen en schudden.
Een homeopatisch mineraal is een prikkel mineraal. Wanneer je een homeopatisch celzout neemt geeft deze een prikkel naar de cel, indien er te korten zijn kan de prikkel niets in werking zetten omdat er niets is.

“Less is more.”

Verwreven celzouten
Hier worden de mineralen verwreven met lactose, hier komt geen schudden aan te pas. Ze werken niet volgens het homeopatisch principe, maar werken aanvullend. Door de verdunning is het mineraal dusdanig verkleind dat ze door de kleinste opening van de celwand heen kunnen en binnen de cel de te korten aan te vullen. De verdunning zorgt er gelijk voor dat je nooit teveel van het middel in kan nemen.

De stofwisselingsprocessen en het vermogen van de cel om enzymen te activeren zijn meestal op de aanwezigheid van fosfaat of sulfaatgroepen (bijvoorbeeld leverfunctie). Deze reacties worden veroorzaakt door in de elektrische energie en korte hevige verschuivingen van natrium-, kalium-, calcium- en magnesiumionen. Elektrische impulsen veranderen het spanningsveld aan het celmembraan. Daardoor zou de fosfaatgroepen of de anorganische atomen in verbinding worden gebracht met enzymen, structuur eiwitten of organische moleculen.

Het mechanisme van ionenverplaatsing gebeurd in elke cel. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de ontvangst van signalen van de zintuigen, de verspreiding van zenuwimpulsen, de samentrekking van de (hart)spieren, de absorptie van stoffen door de epitheelcellen in de darmen en de resorptie in de tubulaire kanalen van de nier cellen. Je kan hun functie beschrijven of vergelijken met het oosterse begrip ‘chi’. Chi kan als ‘levenskracht’ vertaald worden. Het chi in beweging brengen – laten stromen – is de belangrijkste gezondheidsregel.

De celzouten worden aan de cel als ionen aangeboden. Als we de stof via voeding innemen, wordt dit aangeboden in clusters. Het lichaam moet dan het zout tot ionenvorm afbreken voordat dit door de celwand heen kan.

Door verschillende oorzaken kan het ionentransport geblokkeerd worden. De ionenconcentratie aan beiden zijden van het celmembraan wijkt dan af van de normale toestand. Hierdoor worden stofwisselingprocessen negatief beïnvloed of beperkt.
Celzouten leveren een bijdrage aan het biochemische proces, dat plaatsvindt tussen zouten en moleculen in de cellen in je lichaam. Cellen bevatten veel verschillende soorten moleculen (bijvoorbeeld DNA, vetten, eiwitten..). Deze moleculen hebben een bepaalde elektrische lading.

Cellen bevatten dus zouten. Alle celzouten bestaan uit een positief en een negatief geladen deel. De celzouten zorgen (vanwege hun positieve en negatieve lading) voor trillingen tussen de moleculen. En die trillingen zijn nodig voor processen in de cel.
Je zou het zo kunnen zien: In de cel hebben de moleculen zouten nodig om in actie te komen. Zonder celzouten blijven de moleculen stilzitten. Verschillende moleculen reageren op verschillende zouten. Je hebt dus alle celzouten nodig om een goed werkend systeem te hebben.

Met celzoutherapie ondersteun je dus het herstellend vermogen op een milde, rustige manier. Geconcentreerde grofstoffelijke mineralen die ingenomen worden zoals bijvoorbeeld ijzersupplementen en magnesium kunnen voor het organisme een belasting vormen. Als de mens deze niet goed kan opnemen kunnen de supplementen hun werk niet goed doen. Er ontstaat dan een te kort aan mineraalzouten buiten de cel. De oorzaak is een ongezonde manier van leven, dit kan niet door celzouten alleen worden aangevuld. Door inname van celzouten kunnen te korten binnen de cel worden aangevuld en door inname van supplementen kan het te kort buiten de cel worden aangevuld. Soms is het nodig om dit beiden te doen. Het evenwicht moet binnen en buiten de cel in balans zijn.

Oorzaken verstoring biochemie:
– Materieel:voeding,bacteriën en virussen,medicijnen,enzovoort.
– Energetisch:elektromagnetische straling,niet goed in je lichaam zitten, enzovoort.
– Mentaal: de hersenen werken op celstofwisselingsprocessen zoals stress, angst en spanning.
De biochemie van het menselijk organisme is zeer complex. De verschillende celzouten zijn niet betrokken bij een enkel proces maar bij tien tot hondertallen.

Voor volwassene en kinderen is de dosering in principe tweemaal daags 1 tablet van 1 tot maximaal 4 verschillende celzouten.
Voor zuigelingen en kinderen tot twee jaar eenmaal daags 1 tablet van maximaal 2 verschillende celzouten.
Als iemand een chronisch te kort heeft mag hij 7 tot 12 tabletten per dag van hetzelfde celzout innemen om dit aan te vullen. Als de therapeut anders voor schrijft volg je dit op.
De snelheid van de werking van de celzouten hangt af van het oorspronkelijke probleem en de persoon. Bij een groot te kort mag je meerdere celzouten innemen. Maximaal 20 per dag van hetzelfde celzout. Je mag er meerdere tegelijkertijd innemen omdat deze ook al in de bloedbaan onafhankelijk van elkaar voorkomen. Celzouten worden vaak gebruikt als smelttabletten die bestaan uit lactose en de minerale stof. Ze komen via de speekselklieren in de bloedbaan terecht. Lactose is dan de drager van het celzout.

Je hebt ook celzouten zonder lactose voor de mensen die lactose intolerant zijn. Dan wordt alcohol de drager van het celzout, Lactose intolerantie is een gevolg van een gebrek aan lactase. Dit is een stof die geproduceerd wordt in de dunne darm om lactose (melksuiker) af te breken. Een lactose intolerantie kan zorgen voor een opgeblazen gevoel.
Je kan de celzouten ook in water laten oplossen. De melksuiker zakt naar de bodem maar de desbetreffende stof zit in het water.

Het is mogelijk om aan het komen door de inname van celzouten, omdat alle weefsels weer sterker worden. Het gewicht kan toenemen maar waarschijnlijk niet de omvang van je lichaam.
Het is ook mogelijk om de celzouten in de vorm van crème of huidgel op de huid te smeren voor een plaatselijke werking. Je kan dit gerust combineren met de inname van celzouten. Je zou ook zelf een celzout ‘papje’ kunnen maken voor uitwendig gebruik.
Bijvoorbeed voor: verstuikingen, insectenbeten, wratten maar ook op open wonden, kun je een warme omslag maken met een papje van het benodigde celzout.

Wanneer de symptomen verdwenen zijn kan men stoppen met de inname van celzouten. Bij acute problemen zal dit al na 1 tot 12 uur zijn. Bij chronische klachten zal het langer duren. Een eerste verbetering zal na enkele dagen te zien zijn. Voor algehele genezing kan het soms nodig zijn maanden de celzouten in te blijven nemen. Als je de celzouten preventief gebruikt is 1 tablet per dag voldoende.

Bronnen:
(Van der Snoek, 2012, Schüsslers celzouttherapie)
(Müller-Frahling, 2012, in balans met Schussler celzouten)